Informacje środowiskowe
Informacja o wydanej decyzji dla przedsiewzięcia pn. " Budowa zakładu energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem paliw alternatywnych i odpadów" na działakch nr 1464/303, 1464/304, 1464/115 w Pionkach
2017-01-16 09:24:31
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla NatEko Sp. z o.o dla przedsięwzięcia pn. Instalacja do termicznego przekształacania odpadów niebezpiecznych i medycznych
2017-01-10 11:33:43
  ...więcej

Informacja o wydanej decyzji pn. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w obszarze ulic: Piłsudskiego, Kościuszki, Andersa oraz granicą miasta Pionki"
2017-01-02 10:15:08
  ...więcej

Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji dla przedsiewzięcia pn."„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze ograniczonym ulicami: Piłsudskiego, Kościuszki, Andersa oraz granicą miasta Pionki w Pionkach”
2016-12-14 14:20:08
  ...więcej

Informacja o wydanej decyzji dla pn. Budowa magazynu alkoholu etylowego 96% na działce nr 1464/288 w m. Pionki ul. Zakładowa 7”
2016-12-13 11:34:47
  ...więcej

Informacja o wszczęcie postępowania dot. wydania decyzji środowiskoej dla pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523 W relacji Jedlnia-Sokoły Pionki w Pionkach"
2016-11-25 15:01:41
  ...więcej

Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn "Instalacja do termicznego przekształacania odpadów niebezpiecznych oraz medycznych" na działce o nr ew. 1464/217 w Pionkach
2016-11-23 13:33:24
  ...więcej

Informacja o wydanej decyzji dla przedsiewzięcia pn"Przebudowa rowu melioracyjnego na działce o nr ew. 1913 przy ul. Wspólnej w Pionkach"
2016-11-17 14:00:24
  ...więcej

Informacja o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Węglowej w Pionkach"
2016-11-10 12:30:47
  ...więcej

Informacja o wydanej decyzji środowiskowej dla Mesko S.A oddział w Pionkach
2016-11-10 08:50:40
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn "Instalacja do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz medycznych" na działce o nr 1464/217 w Pionkach
2016-11-07 12:54:55
  ...więcej

Zawiadomienie stron przed wyadniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn "Zbieranie odpadów innych niz niebezpieczne na części działki o nr ew. 1464/123 w Pionkach"
2016-10-27 13:57:45
  ...więcej

Wszczęcie postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn "Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej przy ul. Piłsudskiego, Kościuszki Andesra w Pionkach"
2016-10-25 08:51:45
  ...więcej

Zawiadomienie stron przed wyadniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn "Modernizacja produkcji prochu i aminicji w Mesko SA oddział w Pionkach"
2016-10-19 14:10:18
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn Punkt zbierania odpadów"
2016-10-18 12:38:37
  ...więcej

Informacja o wydanej decyzji przez SKO dla przedsiewzicia pn "Instalacja do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz medycznych" na działce o nr ewid. 1464/217 w Pionkach z wniosku Nateko sp. z o.o.
2016-09-14 14:01:42
  ...więcej

Informacja o wydanej decyzji pn. "Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku do ul. Wspólnej do ul. Polnej w Pionkach"
2016-09-09 09:00:32
  ...więcej

Postanowienie o braku oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. Rozbudowa ul. Fabrycznej w Pionkach"
2016-09-05 14:00:03
  ...więcej

Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji dla przedsiewzięcia pn."Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w Pionkach"
2016-09-05 13:50:11
  ...więcej

Wszczęcie postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn " Rozbudowa ul. Fabrycznej w Pionkach"
2016-08-18 08:51:14
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 36
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
Burmistrz Miasta
Romuald Zawodnik
Kontakt:
Tel: 48 341 42 00
Fax: 48 341 42 00
e-mail: burmistrz@pionki.pl