Ogłoszenia urzędowe
Usuwanie azbestu - dofinansowanie
2017-01-26 18:50:26
  ...więcej

Komunikat o terminach opłat środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
2017-01-26 12:44:38
  ...więcej

Informacja dot. usuwania drzew z posesji prywatnych
2017-01-09 15:14:29
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania produktów i sprzętu
2016-12-19 12:29:43
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz.nr 1465/10, 1465/9 i części dz.nr 1465/11
2016-12-08 11:50:48
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Pionki o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Pionki oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2016-07-20 08:33:05
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta o środowiskowych uwarunkowaniach
2016-07-12 15:33:54
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Pionki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przy ul. Polnej
2016-07-04 09:05:56
  ...więcej

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY PIONKI
2016-07-01 14:30:04
  ...więcej

Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym o łącznej długości ok 5300 m oraz 30 szt. kompletnych przepompowni przydomowych
2016-06-24 13:25:11
  ...więcej

Przydział lokali mieszkaniowych i socjalnych
2016-04-22 08:26:18
W załaczeniu lista osób do lokali mieszkaniowych i socjalnych.  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2016 roku w zakresie: Pomocy Społecznej oraz powołania Komisji Konkursowej.
2016-03-04 16:43:12
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w 2016 roku w zakresie: Pomocy Społecznej oraz powołania Komisji Konkursowej.  ...więcej

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej, ustalenia "Regulaminu
2016-03-04 07:24:36
Nabór na listę rezerwową do udziału w Projekcie pn. „Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne   ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
Burmistrz Miasta
Romuald Zawodnik
Kontakt:
Tel: 48 341 42 00
Fax: 48 341 42 00
e-mail: burmistrz@pionki.pl