Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwały przyjęte przez Radę Miasta Pionki do dnia 23.02.2016r. znajdują się w
ARCHIWUM (tj. górna zakładka po lewej stronie)
 

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-09 09:58:18 | Data modyfikacji: 2016-03-09 10:01:10.
Uchwała Nr XXIV/117/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: uchwalenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Pionki na 2016r.
 Uchwala XXIV 117 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:04:04 | Data modyfikacji: 2016-03-09 10:01:10.
Uchwała Nr XXIV/118/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: przyjęcia od
Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2016 rok
 Uchwala XXIV 118 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:06:06 | Data modyfikacji: 2016-03-09 10:01:10.
Uchwała Nr XXIV/119/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok
 Uchwala XXIV 119 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:07:52 | Data modyfikacji: 2016-03-09 10:01:10.
Uchwała Nr XXIV/120/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność MOPS w Pionkach
 Uchwala XXIV 120 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:09:18 | Data modyfikacji: 2016-03-09 10:01:10.
Uchwała Nr XXIV/121/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Miasta Pionki
 Uchwala XXIV 121 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:11:00 | Data modyfikacji: 2016-03-09 10:01:10.
Uchwała Nr XXIV/122/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pionki na rok 2016
 Uchwala XXIV 122 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:12:49 | Data modyfikacji: 2016-03-09 10:01:10.
Uchwała Nr XXIV/123/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Miasta Pionki
 Uchwala XXIV 123 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:15:02 | Data modyfikacji: 2016-03-09 10:01:10.
Uchwała Nr XXIV/124/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Miasto Pionki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania dotacji
 Uchwala XXIV 124 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:19:35 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok
 Uchwala XXIV 125 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:20:57 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok
 Uchwala XXIV 126 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:28:51 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXIV/127/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok
 Uchwala XXIV 127 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:30:24 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXIV/128/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: zaciągnięcia
pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto
Pionki
 Uchwala XXIV 128 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:33:33 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXIV/129/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030
 Uchwala XXIV 129 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:38:42 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXIV/130/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: rozpatrzenia
skargi p. Doroty Sadurskiej z dnia 7 stycznia 2016r. oraz 3 lutego 2016r. na Burmistrza
Miasta Pionki
 Uchwala XXIV 130 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:43:26 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXIV/131/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: określenia
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasta Pionki
 Uchwala XXIV 131 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:46:39 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXIV/132/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: określenia
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły
podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasta Pionki dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów
 Uchwala XXIV 132 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:49:56 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXIV/133/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2016r. w sprawie: okreslenia
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem gimnazjum oraz przyznania im określonej liczby punktów.
 Uchwala XXIV 133 2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:52:46 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXV/134/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia i przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Pionki.
 Uchwała XXV 134 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 09:35:50 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXVI/135/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 w sprawie emisji
obligacji komunalnych Gminy Miasta Pionki.
 Uchwała Nr XXVI 135 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 09:38:13 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXVI/136/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 Uchwała Nr XXVI 136 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 09:40:26 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXVI/137/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany
uchwały nr XXVIII/212/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 14 września 2012r. w sprawie
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pionkach.
 Uchwała Nr XXVI 137 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 09:57:40 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXVI/138/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie
sprzedaży w trybie bezprzetargowym części dz. nr 1579/179 na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy.
 Uchwała Nr XXVI 138 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 09:59:46 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXVI/139/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 w sprawie cen i stawek
opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miasta
Pionki.
 Uchwała Nr XXVI 139 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:02:39 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXVI/140/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia
górnych stawek za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników
bezodpływowych z nieruchomości.
 Uchwała Nr XXVI 140 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:04:34 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXVI/141/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zlecenia
Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli.
 Uchwała nr XXVI 141 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:06:04 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXVI/142/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany
Statutu Gminy Miasta Pionki.
 Uchwała Nr XXVI 142 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:07:30 | Data modyfikacji: 2016-03-08 12:24:38.
Uchwała Nr XXVI/143/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie nadania
nazw ulicom położonym na terenie miasta Pionki.

Załącznik nr 1

 Uchwała Nr XXVI 143 2016

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:09:28 | Data modyfikacji: 2016-04-25 09:41:21.
Uchwała Nr XXVI/144/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 w sprawie zmiany
uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Pionkach z dnia 30.05.1974 roku o herbie Miasta
Pionki.
 Uchwała NR XXVI 144 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:11:26 | Data modyfikacji: 2016-04-25 09:41:21.
Uchwała Nr XXVI/145/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany
uchwały Rady Miasta Pionki nr III/60/2002 z dnia 30.09.2002 roku w sprawie wzorów flag
Gminy Miasta Pionki.
 Uchwała Nr XXVI 145 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:13:54 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała NrXXVI/146/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zasad
wykorzystania herbu i barw Gminy Miasta Pionki.
 Uchwała Nr XXVI 146 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:17:53 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Pionki przez inne
niż Gmina Miasto Pionki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 Uchwała Nr XXVI 147 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:21:36 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVI/148/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 Uchwała Nr XXVI 148 2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 10:23:05 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/149/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 24 kwietnia 2016r.
 XXVII.149.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:56:32 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/150/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 XXVII.150.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:58:41 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/151/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 XXVII.151.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:00:44 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/152/2016 Rady Miasta Pionki w sprawie zasad używania sztandaru Miasta
Pionki.
 XXVII.152.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:02:23 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/153/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie
podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p.Doroty Sadurskiej na działanie Burmistrza
Miasta Pionki.
 153.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:17:04 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/154/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVI/143/2016 z dnia 31.03.2016r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na
terenie miasta Pionki.
 XXVII.154.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:20:37 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/155/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 XXVII.155.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:23:03 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/156/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 XXVII.156.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:24:50 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/157/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 XXVII.157.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:26:41 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/158/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji "Planu inwestycyjnego regionalnych inwestycji terytorialnych dla
radomskiego obszaru strategicznej interwencji w zakresie planowanych działan
rewitalizacyjncyh w Pionkach.
 XXVII.158.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:30:57 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/159/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian
w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 XXVII.159.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:32:37 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.
 XXVII.160.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-05-09 12:35:20 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVIII/161/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2016r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości
położonej w Pionkach przy ul.Zakładowej 7.
 161.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:34:23 | Data modyfikacji: 2016-04-12 10:14:48.
Uchwała Nr XXVIII/162/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
 162.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:36:41 | Data modyfikacji: 2016-07-27 12:54:21.
Uchwała Nr XXVIII/163/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad
wykorzystania herbu i barw Gminy Miasta Pionki.
 163.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:38:04 | Data modyfikacji: 2016-07-27 12:54:21.
Uchwała Nr XXVIII/164/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Pionki w roku 2016.
 164.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:40:25 | Data modyfikacji: 2016-07-27 12:54:21.
Uchwała Nr XXVIII/165/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki.
 165.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:42:23 | Data modyfikacji: 2016-07-27 12:57:30.
Uchwała Nr XXVIII/166/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Uchwała 166

 

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:30:36 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:42:35.
Uchwała Nr XXVIII/167/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 167.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:44:23 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:42:35.
Uchwała Nr XXVIII/168/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2016r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pionki
 168a.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:27:00 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXVIII/169/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wymagań,
jakie powinnien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości.
 169.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:47:25 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXVIII/170/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej.
 170.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:50:30 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXVIII/171/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 171.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:52:37 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXVIII/172/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 172.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:54:03 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXVIII/173/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 173.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:55:30 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXVIII/174/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 174.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:56:57 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 a.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:02:33 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr 1465/10, nr 1465/9, i części działki nr 1465/11, położonych w Pionkach
przy ul.Polnej.
 176.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:05:18 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXIX/177/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta Pionki z wykonania budżetu za
2015 rok i sprawozdania finansowego.
 1..pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:11:23 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXIX/178/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta Pionki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 178.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:14:11 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXIX/179/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 2..pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:17:33 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXIX/180/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 180.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:18:50 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXIX/181/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 3.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:22:29 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXIX/182/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 182.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:23:44 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:19:33.
Uchwała Nr XXIX/183/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.
 183.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:25:47 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:24:15.
Uchwała Nr XXIX/184/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w
opisie granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki.
 184.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:27:22 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:24:15.
Uchwała Nr XXIX/185/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w
opisie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Miasta Pionki.
 4.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:31:02 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:24:15.
Uchwała Nr XXIX/186/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie nadania
nazw ulicom położonym na terenie miasta Pionki.
 186.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:32:34 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:24:15.
Uchwała Nr XXIX/187/2016r. Rady MiastaPionki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
przyznania pierszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Pionkach przy
ul.Zakładowej.
 187.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:34:24 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:24:15.
Uchwała Nr XXIX/188/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Miasta Pionki.
 188.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:37:28 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:25:47.
Uchwała Nr XXIX/189/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miasta Pionki za rok 2015.
 189.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:39:13 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:32:22.
Uchwała Nr XXIX/190/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej.
 190.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:40:14 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:32:22.
Uchwała Nr XXIX/191/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 191.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:41:33 | Data modyfikacji: 2016-07-11 10:32:22.
Uchwała Nr XXX/192/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok
 Uchwała Nr XXXI.192.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 12:49:42 | Data modyfikacji: 2016-10-12 12:56:27.
Uchwała Nr XXXI/193/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: ustalenia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę
Miasta Pionki
 Uchwała Nr XXXI.193.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 12:53:12 | Data modyfikacji: 2016-10-12 12:57:04.
Uchwała Nr XXXI/194/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne,
wychowawcze lub opiekuńcze, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji
innych zadań statutowych szkoły
 Uchwała Nr XXXI.194.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 12:59:20 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:01:24.
Uchwała Nr XXXI/195/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok
 Uchwała Nr XXXI.195.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:02:59 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:03:56.
Uchwała Nr XXXI/196/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok
 Uchwała Nr XXXI.196.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:05:18 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:06:16.
Uchwała Nr XXXI/197/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok
 Uchwała Nr XXXI.197.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:07:47 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:08:23.
Uchwała Nr XXXI/198/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: wprowadzenia
opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia
sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
 Uchwała Nr XXXI.198.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:10:03 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:10:25.
Uchwała Nr XXXI/199/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: rozpatrzenia
skargi z dn.20 maja 2016r. na prowadzenie naboru na staż w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pionkach
 Uchwała Nr XXXI.199.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:12:12 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:12:38.
Uchwała Nr XXXI/200/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: rozpatrzenia
skargi z dn.13 czerwca 2016r. na prowadzenie naboru na staż w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pionkach
 Uchwała Nr XXXI.200.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:18:13 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:18:38.
Uchwała Nr XXXI/201/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: deklaracji
udzielenia pomocy finansowej Gminie Zwoleń na realziację zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa sieci kanalziacji sanitarnej z przyłączami w ul. Targowej w Zwoleniu I i II
etap", wspołfinansowanej ze środków Budżetu Gminy zwoleń i Budżetu Powiatu
Zwoleńskiego na rok 2017
 Uchwała Nr XXXI.201.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:21:45 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:18:38.
Uchwała Nr XXXI/202/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: deklaracji
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza-Radom (VI etap) od km 7+110,00 do km 11+
271,70 oraz od km 19 + 500,00 do km 20 + 457,90".
 Uchwała Nr XXXI.202.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:25:14 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:18:38.
Uchwała Nr XXXI/203/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: deklaracji
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica-Polany-Krzyżanowice na odcinku
2.799,70m od km 0+014,60 do km 2+814,30"
 Uchwała Nr XXXI.203.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:28:09 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:18:38.
Uchwała Nr XXXI/204/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok
 Uchwała Nr XXXI.204..2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:30:25 | Data modyfikacji: 2016-10-12 13:32:04.
Uchwała Nr XXXI/205/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030
 Uchwała Nr XXXI.205.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:35:01 | Data modyfikacji: 2016-10-18 10:07:00.
Uchwała Nr XXXI/206/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 13.09.2016r. w sprawie: zamiany dz.nr
1464/287, nr 1464/429 i nr 1464/431 położonych przy ul. Zakładowej na dz. nr 1464/217
przy ul. Zakładowej
 Uchwała Nr XXXI.206.2016.pdf

Opublikowane przez: Irmina Kustra | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:37:14 | Data modyfikacji: 2016-10-18 10:07:00.
Uchwała Nr XXXII/207/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie :przyjęcia
do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki
nad dziećmi do lat 3 powierzonego przez Gminę Pionki.
 207.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 11:35:33 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:21:47.
Uchwała Nr XXXII/208/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie: określenia
rodzajów dodatkowych usług w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych oraz
wysokości cen za te usługi świadczonych przez Gminę Miasta Pionki w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych.
 208.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 11:39:58 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:21:47.
Uchwała Nr XXXII/209/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie: uzgodnienia
przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.
 209...pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 11:47:12 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:21:47.
Uchwała Nr XXXII/210/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 210.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 11:58:06 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:22:35.
Uchwała Nr XXXII/211/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie ustalenia
wysokości stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury
technicznej.
 211.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 11:59:45 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:22:35.
Uchwała Nr XXXII/212/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 212.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:01:06 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:23:21.
Uchwała Nr XXXII/213/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 213.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:02:12 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:24:06.
Uchwała Nr XXXII/214/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie:zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 214.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:03:48 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:24:53.
Uchwała Nr XXXII/215/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 215.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:04:47 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:25:51.
Uchwała Nr XXXII/216/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 216.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:05:48 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:26:38.
Uchwała Nr XXXII/217/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie: zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.
 217.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:07:17 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:27:29.
Uchwała Nr XXXII/218/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie: zmiany
składu osobowego Komisji Budżetowej.
 218.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:08:20 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:27:29.
Uchwała Nr XXXII/219/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016 w sprawie: zmiany uchwały
Rady Miasta Pionki Nr XXIX/187/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Pionkach przy ul.Zakładowej.
 219.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:10:48 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:27:29.
Uchwała Nr XXXII/220/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie:
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
 220.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:14:40 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:28:14.
Uchwała Nr XXXII/221/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 25.10.2016r. w sprawie: ustanowienia
pieczęci Miasta Pionki.
 221.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:15:43 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:28:54.
Uchwała Nr XXXIII/222/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 29 listopada 2016r. w spr.
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta
Pionki.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Pionki"

 XXXIII.222.2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 11:13:49 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:28:54.
Uchwała Nr XXXIII/223/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 29 listopada 2016r. w spr.
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu rewitalizacji pod nazwą: "Program
Rewitalizacji Miasta Pionki na lata 2016-2022".

Program Rewitalizacji Miasta Pionki na lata 2016-2022".

 XXXIII.223.2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 11:18:34 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:28:54.
Uchwała Nr XXXIII/224/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 29 listopada 2016r. w spr.
założenia cmentarza komunalnego.
 XXXIII.224.2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:17:36 | Data modyfikacji: 2016-11-03 12:28:54.
Uchwała Nr XXXIII/225/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 29 listopada 2016r. w spr. zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.
 XXXIII.225.2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:19:32 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:19:31.
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Miasto Pionki Nr XXXIV/226/2016 z dnia 19 grudnia
2016r.
 XXXIII.226.2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:21:02 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:17:01.
Uchwała Nr XXXIV/227/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w spr.Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 XXXIII..227.2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:22:23 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:31:06.
Uchwała Nr XXXIV/228/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w spr. zmiany w
opisie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Miasta Pionki.
 XXXIII.228.2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:23:42 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:31:06.
Uchwała Nr XXXIV/229/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w spr. zmiany w
opisie granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki.
 XXXIII.229.2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:25:34 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:31:06.
Uchwała Nr XXXIV/230/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016 r. w spr. określenia
zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Miasta Pionki udziałów i akcji
Gminy Miasta Pionki w spółkach prawa handlowego.
 XXXIII.230.2016.pdf

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:59:09 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:13:27.
Uchwała Nr XXXIV/231/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w spr. rozpatrzenia
skargi z dn.28 września 2016r. na działalność Burmistrza Miasta Pionki.

Uchwała Nr XXXIV/231/2016

 

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:49:46 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:13:27.
Uchwała Nr XXXIV/232/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w spr. ustalenia
zasad refundacji kosztów nauki religii prawosławnej w Międyszkolnym Punkcie
Katechetycznym przy Parafii Prawosławnej p.w. Św.Mikołaja w Radomiu.

Uchwała Nr XXXIV/232/2016

 

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:51:52 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:13:27.
Uchwała Nr XXXIV/233/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w spr. przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami , o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIV/233/2016

 

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:54:40 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:13:27.
Uchwała Nr XXXIV/234/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w spr. zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.

Uchwała Nr XXXIV/234/2016

 

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:56:06 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:13:27.
Uchwała Nr XXXIV/235/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w spr. zmian w
uchwale budżetowej na 2016 rok.

Uchwała Nr 235/2016

 

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 09:57:09 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:13:27.
Uchwała Nr XXXIV/236/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w spr. ustalenia
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków.

Uchwała Nr 236/2016

 

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:00:07 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:13:27.
Uchwała Nr XXXIV/237/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2016r. w spr. zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.

Uchwała Nr 237/2016

 

Opublikowane przez: Beata Michalska | Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:01:26 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:13:27.
Data wprowadzenia: 2017-01-04 10:01:26
Opublikowane przez: Beata Michalska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
Burmistrz Miasta
Romuald Zawodnik
Kontakt:
Tel: 48 341 42 00
Fax: 48 341 42 00
e-mail: burmistrz@pionki.pl