Skrzynka Podawcza

Skrzynka Podawcza

Obsługa

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do sekretariatu instytucji mieszczącego się w pokoju nr 1 przy Al. Jana Pawła II 15 w Pionkach na następujących nośnikach danych:
  Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  Akceptowalne formaty załączników to:
  DOC, RTF
  XLS
  CSV
  TXT
  GIF, TIF, BMP, JPG
  PDF
  ZIP
 2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu na ePUAP

W celu wysłania dokumentu elektronicznego należy posiadać podpis kwalifikowany lub konto na portalu ePUAP i profil zaufany.

Instrukcje zakładania konta oraz wysyłania dokumentów drogą elektroniczną.
 

 

Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko | Data wprowadzenia: 2015-07-27 12:11:34.
Data wprowadzenia: 2015-07-27 12:11:34
Opublikowane przez: Admin-Imię Admin-Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
Burmistrz Miasta
Romuald Zawodnik
Kontakt:
Tel: 48 341 42 00
Fax: 48 341 42 00
e-mail: burmistrz@pionki.pl