Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2017 przez Gminę Miasto Pionki
2017-01-27 13:05:51
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃPRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W ROKU 2017PRZEZ GMINĘ MIASTO PIONKI  ...więcej

Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach
2017-01-18 15:32:48
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej ulicy Reja i ulicy Willowej w Pionkach
2017-01-16 13:08:46
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlanew postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wyda  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Alei Jagiellońskiej w Pionkach, na odcinku od ul. Leśnej do ul. Chemicznej
2016-12-15 15:07:53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługiw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Miasta Pionki oraz jednostek organizacyjnych
2016-12-13 15:58:56
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Alei Jagiellońskiej w Pionkach
2016-12-07 13:18:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługiw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Armii Krajowej w Pionkach, na odcinku od ul. Chemicznej do ul. Augustowskiej
2016-12-01 15:28:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługiw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Pionki
2016-11-29 12:29:17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługiw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej na przedłużeniu ulicy Reja w Pionkach
2016-11-15 12:56:42
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlanew postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wyda  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej w Pionkach, na odcinku od ul. Leśnej (droga gminna) do ul. Kozienickiej (droga wojewódzka nr 787)
2016-11-08 15:51:02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługiw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej na przedłużeniu ulicy Reja w Pionkach
2016-10-19 14:05:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlanew postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wyda  ...więcej

Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach
2016-09-23 15:20:22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Budowa ulicy Olgi i Andrzeja Małkowskich w Pionkach
2016-08-26 15:28:04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlanew postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wyda  ...więcej

Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Pionkach na odcinku o długości 277,33 mb.
2016-06-27 15:01:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlanew postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wyda  ...więcej

Budowa ulicy wewnętrznej na działce nr 1398 przy ulicy Leśnej w Pionkach w systemie zaprojektuj i buduj
2016-06-16 14:56:25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlanew postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wyda  ...więcej

Odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Pionki
2016-06-10 14:30:17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługiw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Wykonanie remontu chodników przy ulicy Spokojnej i przy ulicy Parkowej w Pionkach
2016-05-19 15:30:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlanew postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wyda  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Kozienickiej i Mickiewicza w Pionkach
2016-05-13 15:33:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługiw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Willowej w Pionkach
2016-04-15 14:19:56
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługiw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Reja w Pionkach
2016-04-04 14:33:22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługiw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty wynikającej z rozporządzenia wydanego na p  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 24
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
Burmistrz Miasta
Romuald Zawodnik
Kontakt:
Tel: 48 341 42 00
Fax: 48 341 42 00
e-mail: burmistrz@pionki.pl